Nieuwe Circuit 2023 / 2024

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de realisering van een nieuw circuit voor het seizoen 2023 / 2024.

We hebben afscheid moeten nemen van ons klei-circuit doordat het steeds moeilijker wordt om materiaal te verkrijgen dat geschikt is voor een dergelijk circuit. Ook speelt de overvloedige regenval van de afgelopen jaren een rol. Steeds vaker kon er niet gereden worden vanwege de vele plassen water op het circuit. We hopen door een nieuwe setting op kunstgras weer veelvuldig gebruik te kunnen maken van ons circuit.

Natte baan 640